Teenindus ja garantii

OÜ Advanced Systems Baltic pakub tehnilist tuge, hooldusteenindust ja seadmete garantiiremonti järgmiseid kaubamärke kandvatele toodetele: Advanced Control, Fuji Electric, Hakko Electronics, Hitachi, Keydo Electronics ja Vivitek.

Теhniline tugi:
Seadmete tehnilise toe programmi raames teostab OÜ Advanced Systems Baltic OÜ tehnilisi konsultatsioone, seadmete valimist vastavalt tellija tingimustele, konsultatsioone seadmete paigaldamisel projekteerimisetapis ning abi seadmete häälestamisel ilma spetsialisti väljasõiduta. Juhul kui peaks vajalikuks osutuma spetsialisti väljasõit objektile diagnostikaks, remondiks, tellija seadmete montaažiks või ettevõte personali väljaõpetamiseks Euroopa liidu territooriumil, siis neid töid teostavad seadmete tootjafirmade esindajad osaühinguga Advanced Systems Baltic eelnevalt sõlmitud volituslepingu alusel.

Kõikides tehnilist tuge puudutavates küsimustes tuleb pöörduda OÜ Advanced Systems Baltic OÜ tehnilisse osakonda telefonil +372 62 28 220 või elektronposti aadressil info@asb.ee

Garantiiremont:
Seadmete garantiiremondi teostab tootjafirma. Tootjafirma tagab tasuta diagnostika, remondi või seadme väljavahetamise vastavalt äratoodud garantiitingimustele ja garantiiteeninduse protseduurile. Rikete või tõrgete tekkimisel seadmete töös tuleks ühendust võtta volitatud teenindusorganisatsiooni või tootjafirma teeninduskeskusega. Täpsemat informatsiooni garantiitingimuste, garantiiteeninduse protseduuri ja iga tootja kontaktandmete kohta leiab alajaotusest „Garantiitingimused“.

Kõikides garantiiremonti puudutavates küsimustes palume pöörduda OÜ Advanced Systems Baltic OÜ tehnilisse osakonda telefoni +372 62 28 220 või elektronposti aadressil info@asb.ee

Hooldusteenindus ja mitte-garantiiline remont:
OÜ Advanced Systems Baltic оsutab täielikku teenuste spektrit tehniliste konsultatsioonide osas ning abi osutamisel seadmete remondiks ka neil juhtudel, kus kasutajal puudub õigus tootja garantiile: garantiitähtaeg on lõppenud, riket ei saa lugeda garantiiliseks seadme ekspluatatsioonireeglite rikkumise tõttu, seadmete puhul, mis pole ette nähtud ekspluatatsiooniks Еuroopa Liidu, Venemaa ja SRÜ-riikide turgudel, seade paigaldati tootmisliini koosseisus või kõrvalise tootja seadme osana. Rikete või tõrgete tekkimisel seadmete töös tuleks täita reklamatsiooninõude vorm ning saata see OÜ Advanced Systems Baltic OÜ tehnilisse osakonda faksi või elektronposti teel.

Fault Feedback Form / RMA Application:

Kõikides mitte-garantiilist remonti ja hooldusteenindust puudutavates küsimustes palume pöörduda OÜ Advanced Systems Baltic OÜ tehnilisse osakonda telefonil +372 62 28 220 või elektronposti aadressil info@asb.ee

Otsi

Kontakt:
Eesti, Tallinn 13816,
Punane 73
+372 62 28 220
info@asb.ee